Kořeny vzniku LK Slovan (r. 1955-57)

 
    Činnost, která předcházela vzniku oddílu LK Slovan Karlovy Vary, byla bezesporu základní tělesná výchova. Jako hlavní cvičitelé zde působili Věroslav Mraček, Jan Praveček, Vojtěch Jindra a Jaroslav Tajer. Ti organizovali sportovní vyžití hned v několika sportech. Nejvýznamnější podíl měla přes léto zejména sportovní gymnastika a lehká atletika. V rámci disciplín těchto sportů se cvičenci účastnili Dukelských závodů branné zdatnosti (dále jen DZBZ), kde dosahovali od samých počátků velkých úspěchů. Družstvo žáků patřilo vţdy k nejlepším v kraji a to nejen ve sportovní gymnastice a atletice, ale také např. v turnaji košíkové. Také zimní období bylo pro tyto ţáky úspěšné. Věnovali se lyžování a lednímu hokeji. Měření sil probíhalo v rámci Sokolovských závodů branné zdatnosti (dále jen SZBZ) a zvláště v lyžování se objevovali překvapivé výsledky.....
 
 
Podrobný článek o naší historii   
 
  

Kontakt

LK Slovan K.Vary z.s. Dr. Davida Bechera 1009/18
360 01 Karlovy Vary
IČO : 49751956
Číslo účtu: 3886150/0300
(+420) 602 480 472 oddil@lkslovan.cz